Privacy Statement Studentenkracht

Inleiding
Studentenkracht respecteert de privacy van klanten, dus we doen er ons uiterste best om je gegevens privé te houden. We vragen wel je gegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Studentenkracht omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacybeleid heeft betrekking op de door Studentenkracht aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende websites. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. We raden je aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Studentenkracht is gevestigd in Gouda onder inschrijvingsnummer 52011852 in het handelsregister. Voor vragen over het privacybeleid is Studentenkracht bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0182-510860. Ook kun je contact opnemen via het contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens
Studentenkracht voert klussen uit in opdracht van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers bestaan uit particulieren en bedrijven. Voor het uitvoeren van een klus wordt vooraf een prijsindicatie of offerte gemaakt. Hiervoor verzamelt Studentenkracht de benodigde data om zo een passende offerte uit te brengen en bij akkoord ook de werkzaamheden uit te voeren. Deze gegevens bewaart Studentenkracht tot maximaal 1 jaar in ons systeem om zo de werkzaamheden goed uit te voeren, opnieuw van dienst te zijn en eventuele garanties te geven.

Offerteaanvraag
Een offerteaanvraag bewaren wij één jaar in ons systeem. Dit is het zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we jou als klant een optimale, persoonlijke service willen verlenen. Zo zijn de gegevens van belang voor het uitvoeren van het werk na het accorderen van een offerte, een herhalingsaankoop of om eventuele garanties te kunnen geven op het werk. De foto’s van de tuin gebruiken wij voor het inschatten van het werk.

Contactformulier
Op de websites van Studentenkracht is een contactformulier beschikbaar. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, dan worden de persoonsgegevens verwerkt, zodat Studentenkracht de vraag, klacht of andersoortige communicatie kan afhandelen. Het verstrekken van persoonsgegevens is verplicht, omdat anders de communicatie niet afgehandeld kan worden. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor behartiging van het gerechtvaardigde belang van Studentenkracht. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Studentenkracht om vragen, klachten en andersoortige communicatie af te kunnen handelen.

Facturatie
NAW, email, factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens voor de facturatie bewaren wij 7 jaar wegens fiscale bewaarplicht.

Nieuwsbrief en E-mail
Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief vragen wij expliciet toestemming. Als je je inschrijft voor onze mailing  slaan we je voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats en de aanspreekvorm (u/jij) op om zo gerichte mails te kunnen sturen. Dan doet Studentenkracht op grond van het gerechtvaardigd belang. Uitschrijven is ten allen tijden mogelijk via de link onder de mail.

Agenda afspraak
Als wij de klus mogen uitvoeren, maken wij een agenda-afspraak aan in onze online agenda, waarin de NAW-gegevens, werkbeschrijving en telefoonnummer worden gezet. Onze uitvoerende collega’s hebben zo alles om het werk goed uit te voeren en contact op te nemen indien nodig. Deze gegevens zijn ook nodig bij een eventuele vervolgafspraak of herhalingsaankoop. Deze gegevens worden jaarlijks verwijderd.

Als er geen expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart Studentenkracht de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Beveiliging
Studentenkracht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn de website van Studentenkracht en dochteronerneming Schoffelstudent beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat.

Bewerkers en andere derden
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als het echt nodig is voor onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Studentenkracht worden verwerkt door zogenaamde verwerkers en subverwerkers. Denk aan het bedrijf dat ons online boekhoudpakket faciliteert, de partij die onze reviews verzamelt, betaalpartners en hoveniersbedrijven waarmee wij (samen)werken. De verwerkers en subverwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Studentenkracht en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden (met uitzondering de verwerkers en subverwerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Waar worden gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op op verschillende platforms die goed beveiligd zijn. De meeste daarvan zijn gevestigd binnen de Europese Unie. In een paar uitzonderlijke gevallen worden gegevens opgeslagen in het buitenland en ook dan zorgen we dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft.

Inzage en wijziging van je gegevens.
Op basis van de Algemene Verordening Gegevens heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om Studentenkracht te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van persoonsgegevens. Ook heb je het recht om Studentenkracht te verzoeken om beperking van verwerking van persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over je rechten. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Meer weten over ons Cookiebeleid? Lees het hier!

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.