Kapvergunning aanvragen, wanneer moet dat?

Een kapvergunning aanvragen, wanneer moet dat? Wil je een boom kappen, snoeien, rooien of verplaatsen, zoek dan eerst goed uit of je een kapvergunning nodig hebt. Op deze pagina vertellen wij je:

 • Wanneer je een kapvergunning aan moet vragen
 • Waarom je een kapvergunning aan moet vragen
 • De wetgeving van bomen kappen
 • Hoe het proces van aanvragen gaat
 • Wat de gemeente van jou kan vragen
 • Wanneer je een boom mag kappen zonder kapvergunning

Let op: we geven enkele voorbeelden op deze pagina. Deze gelden dus niet voor alle gemeentes. Houd hier rekening mee.

Wanneer moet ik een kapvergunning aanvragen en wat is de wetgeving rond bomen kappen?

Als je een boom wilt (laten) kappen, rooien, vellen, verplaatsen of snoeien, zal je in veel gevallen een vergunning nodig hebben. Of dit nodig is, verschilt per gemeente. Zoek dus als eerst naar de voorschriften van de gemeente waarin je woont omtrent een kapvergunning. De meeste gemeenten hebben op hun website informatie staan over bomen kappen en wetgeving. Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Vaak worden er bepaalde richtlijnen aangegeven, waardoor je zelf kunt bepalen of er een kapvergunning nodig is. Bijvoorbeeld:

 • De omtrek van de boom op bepaalde hoogte (bv. een omtrek van 80 cm op 1,30 meter hoogte)
 • Bij een snoei van meer dan 30% van de boom
 • De zichtbaarheid van de boom vanaf de weg en de grootte van je perceel
Kapvergunning wanneer

Waarom moet ik een kapvergunning aanvragen?

De gemeente is verantwoordelijk voor het groen en de handhaving hiervan. Houtopstand, zoals bomen en struiken, kan bijdragen aan het stadsschoon of het landschap en de leefbaarheid, maar kan ook cultuurhistorische of milieuwaarde hebben. Het aanvragen van een vergunning is dus nodig zodat de gemeente de staat van het groen kan beheren.

Hoe moet ik een kapvergunning aanvragen en wat gebeurt er vervolgens?

Kapvergunning aanvragen
Kapvergunning

Via de website van de gemeente waarin je woonachtig bent, kan je een kapvergunning aanvragen. Dit kan ook schriftelijk. Er worden een aantal gegevens gevraagd, zoals waar de boom staat, wat de afmetingen zijn, welke boom het betreft, in welke omgeving deze staat en enkele foto’s van de situatie. Voor zo’n aanvraag zullen in de meeste gevallen kosten worden gerekend. De hoogte hiervan verschilt ook weer per gemeente.

Vervolgens wordt de aanvraag in behandeling genomen door het college. Hier wordt afgewogen wat de risico’s zijn en wat het belang van behoud van de boom is. In de volgende gevallen zal de vergunning bijvoorbeeld bijna altijd worden toegekend:

 • Als de boom een gevaar vormt en er geen alternatief is voor kappen;
 • Als de boom schade aan eigendom veroorzaakt en dit niet te voorkomen of op te lossen is;
 • Een boom moet wijken voor een bouwinitiatief waarvoor een vergunning is verleend.

Maar in deze gevallen zal je bijvoorbeeld vaak geen kapvergunning krijgen:

 • Het betreft een monumentale boom
 • Je wilt kappen vanwege overlast als vogels, bladluis of vallend blad

Na je aanvraag zal je een aantal weken moeten wachten voordat je antwoord krijgt.

Wat kan mijn gemeente van mij vragen?

De gemeente kan je verplichten om na de kap van een boom een nieuwe boom te herplanten. Op dezelfde locatie of als dat echt niet kan ergens anders. Zo wil de gemeente het groenniveau in stand houden.

Boom kappen zonder kapvergunning

Mag je soms ook een boom kappen zonder vergunning? Goede vraag. In sommige gemeentes is het verboden om een boom te kappen zonder vergunning. Om wat voor boom het ook gaat. In andere gemeentes mag dit soms wel. Ook hier is dus geen eenduidig antwoord op te geven. Kijk dus na bij jouw gemeente of je een boom mag kappen zonder kapvergunning.

Hulp nodig?

Heb je, na akkoord op je kapvergunning, hulp nodig bij het snoeien, kappen of rooien van je boom? Onze boomverzorgers helpen en adviseren je graag! We werken  door heel het land, bijvoorbeeld in Amsterdam en Limburg.

Wil je een boom laten kappen?

Al meer dan 5500 klussen uitgevoerd en gemiddeld een 8.5+ van klanten!

5/5 - (1 stemmen)